Perbadanan Nasional Berhad (PNS)

  • Perniagaan Pemohon mestilah berdaftar atau berlesen di Malaysia (Sdn Bhd)
  • Pemohon perlu membayar deposit permulaan untuk mengesahkan penyertaan mereka sebagai pemegang francais dalam program francais WashStudio kami
  • Pemohon perlu menandatangani perjanjian peralatan francais
  • Pemohon perlu melengkapkan Borang Permohonan Pinjaman
  • Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa hanya pemohon yang tidak disenarai hitam oleh CCRIS, CTOS, atau mana-mana bank / institusi kewangan lain yang layak memohon pinjaman pembiayaan.
  • Nota: Pinjaman PNS hanya digunakan untuk Usahawan Bumiputera sahaja
    Pinjaman PNS hanya terpakai kepada Usahawan Bumiputera sahaja

Lain-lain

Institusi kewangan dan agensi kerajaan lain.

Institusi kewangan lain atau agensi kerajaan seperti Credit Guarantee Corporation (CGC), pajakan kredit dan sebagainnya.

Sila hubungi kami untuk maklumat lanjut mengenai kemudahan and permohonan pinjaman kewangan.

Hubungi Kami