PERBADANAN NASIONAL BERHAD (PERNAS)

  • Perniagaan Pemohon mestilah berdaftar atau berlesen di Malaysia (Pendaftaran perusahaan sudah memadai).
  • Pemohon perlu membayar deposit permulaan untuk mengesahkan penyertaan mereka sebagai pemegang francais dalam program francais WashStudio kami.
  • Pemohon perlu menandatangani perjanjian peralatan francais.
  • Pemohon perlu melengkapkan Borang Permohonan Francais.
  • Pemohon mesti mempunyai rekod prestasi kewangan yang bersih untuk melayakkan diri untuk urusan pinjaman.
  • Nota: Pinjaman PERNAS hanya digunakan untuk Usahawan Bumiputera sahaja.

Lain-lain

Institusi kewangan dan agensi kerajaan lain.

Institusi kewangan lain atau agensi kerajaan seperti Credit Guarantee Corporation (CGC), pajakan kredit dan sebagainnya.

Sila hubungi kami untuk maklumat lanjut mengenai kemudahan and permohonan pinjaman kewangan.

Hubungi Kami