Bandar Putera 2

20, Jalan Kebun Nenas 4B/KS8, Bandar Putera 2, 41200 Klang, Selangor

Bandar Putera 2
20, Jalan Kebun Nenas 4B/KS8
Bandar Putera 2
Klang Selangor 41200
Malaysia